Etusivu   Yhdistys   Ajankohtaista   Tapahtumakalenteri   Näyttelytulokset   Bulldoggi   RuttunaamaUutiset   Kasvattajat   Jalostusurokset   Tiedostot   Galleria   Linkit     

Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n lausunto Ruokaviraston 2.9.2020 julkaisemaan raporttiin
06.09.2020 - Seby Hallitus

Ruokavirasto julkisti 2.9.2020 alustavan selvityksen koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista. Esitykseen on koottu kattavasti koirankasvatukseen ja koirien terveyteen liittyviä ongelmia. Tosin huomio kiinnittyi siihen, ettei raportissa ole käytetty lähteinä uudempia englantilaisen tohtori Jane Ladlowin tutkimusryhmän tutkimuksia brakykefaalisten rotujen hengitystieongelmasta.

Esityksen merkittävimmät toimenpide-ehdotukset liittyivät brakekyfaalisiin rotuihin. Englanninbulldogin, kuten useiden muidenkin lyhytkuonoisten rotujen kohdalla nostetaan voimakkaimmin esille hengitystieongelmat. Ongelmat on yhdistyksessä tiedostettu ja jo vuodesta 2011 alkaen meillä on ollut käytössä yhteistyössä ELL Seppo Lambergin kanssa kehitetty englanninbulldoggien hengitystiekuvaus, jota moni kasvattaja on hyödyntänyt. Hengitystietutkittuja englanninbulldoggeja meillä on jo useammassa sukupolvessa.

Pevisaan kuuluvaan kävelytestiin sisältyy myös eläinlääkärin koiralle rasituksessa tekemä BOAS-arvio, samoin sierainten avoimuus arvioidaan. Tällä hetkellä tutkituista koirista 70 % on oireettomassa Boas0 sekä asteikon lievimmässä boas1 luokassa. Kävelytestissä käyneet koirat ovat pääasiassa jalostukseen suunniteltuja koiria, joten edellä mainittu prosenttiluku ei ehkä kuvaa koko Suomen englanninbulldoggi populaatiota, mutta otoksena kuvaa jalostuskäyttöön suunniteltujen koirien tilannetta.

Englanninbulldoggilla on vuoden 2019 alusta lähtien ollut Pevisa, jonka mukaan kaikilta jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä vaaditaan hyväksytty kävelytestitulos. Kävelytesti on Kennelliiton yhteistyössä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa kehittämä testi. Sitä luotaessa läpäisyprosentti oli alhainen ja sen todettiinkin erottelevan hyvällä tasolla hyvin ja huonosti hengittävät koirat.

Tällä hetkellä kävelytestin on suorittanut 174 englanninbulldoggia, joista hyväksytysti 89%. Tämä kertoo myös siitä, että kasvattajat tuntevat koiransa ja ovat jo lähtökohtaisesti suunnitelleet jalostuskäyttöön oikeita yksilöitä.

Toiveemme Kennelliitolle on, että eläinlääkärin kävelytestissä koiralle tekemä arvio brakykefaalisen oireyhtymän (BOAS) asteesta saatettaisiin avoimesti kaikille näkyville Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Suomen Englanninbulldoggiyhdistys on esittänyt tämänvuotisessa vuosikokouksessaan Kennelliitolle sydän- ja polvitutkimuksen lisäämistä Pevisaan. Lisäksi suosittelemme jalostukseen käytettäville koirille muitakin terveystutkimuksia.

Ruokaviraston esityksen ehdotukset jalostuksen valvontakriteereiksi ovat sellaisia, joista useat on jo otettu huomioon englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmassa, vaikka kaikille tutkimuksille ei olekaan vielä pakkoa. Mutta jotta saataisiin aikaan kestäviä tuloksia, tulee ongelmiin voida puuttua koko koirakannassa. Miten valvotaan niitä kasvattajia, jotka eivät ole Kennelliiton alaisia eivätkä noudata rotujärjestöjen jalostuskriteereitä? Miten monirotuisia, rekisteröimättömiä ja tuontikoiria valvotaan? Tarvitaan valtava määrä resursseja, jotta kaikki esityksen terveystutkimukset saadaan toteutettua.

Esitys nostaa esille roturisteytyksen yhtenä keinona tietyissä roduissa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kaikelle keskustelulle ollaan rotujärjestössä avoimia. Roturisteytys on kuitenkin asia, joka vaatisi todella suurta harkintaa. Se ei ole oikotie onneen. Kuonon pituuden tavoittelu ei saa siirtää muiden rotujen ongelmia bulldoggiin eikä rodun upeaa luonnetta saa kadottaa. Yhdessä Kennelliiton kanssa asiaa voidaan selvittää, jolloin myös rodun kotimaan kanta tulee huomioiduksi.

Suomesta kuitenkin löytyy aika perusteellisesti tutkittuja ja hyvin elinvoimaisia koiria. Lisäksi eb -kantamme on ainakin ulkomuodoltaan monimuotoinen, joten kyllä kannasta jalostusyksilöitä varmasti löytyy!

Valtamedioiden uutiskuviin olisi hienoa saada joskus myös juurikin näitä koiria – sen sijaan että kaivettaisiin kansainvälisistä kuvapankeista äärityypit, jollaisia ainakaan meillä täällä Suomessa ei onneksi näy.

SEBY Hallitus
03.09.2021 - Seby
Uusi Koronaan liittyvä ohjeistus!!
27.08.2021 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2021 aikataulukirje
06.06.2021 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2021
06.04.2021 - Seby Hallitus
Suomen englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry:n sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2021
15.12.2020 - Seby
Tiedote jäsenistölle - PEVISA -ohjelmaan kuuden kuukauden siirtymäaika
12.11.2020 - Seby
RuttunaamaUutiset 2019 Rotujärjestölehtikilpailun voittaja
16.10.2020 - Seby
Tiedote jäsenistölle - Jalostukseen käytettäville englanninbulldoggeille useita uusia terveystarkastuksia vuoden 2021 alusta
  06.09.2020 - Seby Hallitus
  Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n lausunto Ruokaviraston 2.9.2020 julkaisemaan raporttiin
04.08.2020 - Seby
Tule mukaan tukemaan Suomen parasta bulldoggien erikoisnäyttelyä!
13.07.2020 - Seby
Tiedote Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen erikoisnäyttelystä
07.07.2020 - Seby
Vastine Aamulehden juttuun lyhytkuonoisista roduista
04.06.2020 - Seby
Tiedote Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen erikoisnäyttelystä
03.06.2020 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n lausunto lyhytkuonoisten rotujen rekisteröinnistä Alankomaissa
12.05.2020 - Seby
Hengitystieprojekti jatkuu Mimma Aromaan johdolla
06.05.2020 - Seby
Tiedotus koskien Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen virallista Erikoisnäyttelyä 15.8.2020.
20.02.2020 - Seby
Vuoden 2019 Voitokkain bulldoggi
27.12.2019 - Seby
Vuoden voitokkain 2019
19.10.2019 - Seby
Jane Ladlow tulee Suomeen!
25.08.2019 - Seby
Terveysdiplomi valmis!
23.08.2019 - Seby
Erikoisnäyttelyn aikataulu
23.08.2019 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2019
08.07.2019 - Seby
Cambridgen johtavan tutkijan BOAS luento Norjassa kesäkuussa
08.07.2019 - Seby
Ensimmäiset terveysdiplomit myönnetty
23.05.2019 - Seby
Selvitettävä tarkemmin ennen johtopäätöksiä
03.05.2019 - Seby
Nyt lueskelemaan blogia.
14.04.2019 - Seby
Virallinen kävelytesti 4.5.2019
04.04.2019 - Seby
Ylimääräinen yleiskokous
31.03.2019 - Seby
Virallisia kävelytestejä keväällä 2019
03.03.2019 - Seby
Vuoden voitokkain bulldoggi 2018
01.03.2019 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous Helsingissä maaliskuussa
07.01.2019 - Seby
Vuoden voitokkain bulldoggi 2018
10.12.2018 - Seby
Jalostuksen tavoiteohjelma voimassa vuosina 2019-2020
22.11.2018 - Seby
Terveyden eteen tehdään töitä
27.09.2018 - Seby
Englanninbulldoggien hengitysteidentutkimusprojektiin lisää klinikoita
18.09.2018 - Seby
Lyhytkuonoisten rotujen omistajille tarkoitetun luennon ilmoittautuminen alkanut
16.09.2018 - Seby
Bulldoggit ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa.
31.08.2018 - Seby
Bullipäivä sunnuntaina 16.9.
29.08.2018 - Seby
Erikoisnäyttelyn tulokset
16.08.2018 - Seby
2018 Erikoisnäyttelyn aikataulukirje on julkaistu
28.04.2018 - Seby
NORD-näyttelyn pisteet
17.04.2018 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen pääerikoisnäyttely 2018
25.03.2018 - Seby
Vuoden 2017 voitokkain bulldoggi
08.03.2018 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous Helsingissä maaliskuussa
04.02.2018 - Seby
Bullipäivä Nokialla
27.01.2018 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen hallitus esittää englanninbulldoggille PEVISA-ohjelmaa
25.08.2017 - Seby
Pääerikoisnäyttelyssä 2017 suora tulospalvelu
15.08.2017 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2017 aikataulukirje
06.04.2017 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen pääerikoisnäyttely 2017
22.03.2017 - Seby
Vuoden Voitokkaimmat bulldoggit 2016
06.01.2017 - Seby
Vuoden voitokkain 2016
14.10.2016 - Seby
Kasvattajapäivä Nokialla 19. marraskuuta
02.10.2016 - Seby
Lausunto kävelytestiohjeista
20.09.2016 - Seby
Kävelytestin lausuntopyyntö
01.09.2016 - Seby
Erikoisnäyttely 2016
24.08.2016 - Seby
ROP-kotikoira, Erikoisnäyttely
14.08.2016 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2016
04.05.2016 - Helsingin seudun alajaosto
Match Show 18.5.2016
02.03.2016 - Seby
Finska Bulldoggsföreningen rf:s specialutställning 2016
28.02.2016 - Seby
Vuoden 2015 voitokkaimmat bulldoggit
04.02.2016 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous 13.3.2016
27.12.2015 - Seby
Vuoden voitokkain 2015
10.11.2015 - Seby
KASVATTAJAPÄIVÄT ESPOON PIRTTIMÄESSÄ 12.12.2015
04.11.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyt arvostelut
04.11.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2015 tulokset
20.08.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyn aikataulu
31.05.2015 - Seby
Kennelliitto on hyväksynyt Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen rotujärjestöksi
15.03.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2015
03.03.2015 - Seby
Muistahan maksaa jäsenmaksusi!
01.03.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuosikokouksessa julkistettiin vuoden 2014 voitokkain englanninbulldoggit. Voittajat tullaan esittelemään yhdistyksen lehdessä. Onnea kaikille voitokkaille!
24.02.2015 - Seby
SEBYn vuosikokouksessa päätettyä
14.02.2015 - Seby
Englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2015-2016
14.02.2015 - Seby
Esitys englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi rotujärjestön hyväksyttäväksi
05.02.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry:n sääntömääräinen vuosikokous
28.01.2015 - Seby
Englanninbulldoggien terveystutkimukseen liitettiin iho- ja korvasairauksien tutkimus
22.01.2015 - Seby
Englanninbulldoggien terveystutkimukseen ilmoittautunut 50 koiraa
07.01.2015 -
Ilmoittautuminen englanninbulldoggien terveystutkimukseen alkaa
07.01.2015 -
Vuoden voitokkain 2014
14.10.2014 - Seby
KASVATTAJAPÄIVÄT TAMPEREELLA 2.11.2014
21.09.2014 - Seby
Englanninbuldoggien terveystalkoot ovat alkaneet
06.08.2014 - Seby
SEBY ry:n erikoisnäyttelyn 2014 aikataulukirje
16.06.2014 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n Virallinen pääerikoisnäyttely 2014
30.03.2014 - Seby
SEBY:n vuosikokous takana ja uusi hallitus valittu
24.01.2014 - Seby
Vuoden 2013 voitokkain bulldoggi kilpailun tulokset on julkaistu.
24.01.2014 - Seby
HUOM!! AJOJÄRJESTELYMUUTOKSIA! Kasvattajapäivät 25.01.2014
27.12.2013 - Seby
Vuoden 2013 voitokkain -kilpailu
15.08.2013 - Seby
Erikoisnäyttelyn 24.8.2013 aikataulut on julkaistu
15.08.2013 - Seby
Englanninbulldoggien terveyskysely
15.08.2013 - Seby
Vuoden 2011 voitokkain kilpailun tulokset julkaistu
20.07.2013 - Seby
Erikoisnäyttelyn viimeinen ilmoittautumispäivä lähenee!
14.07.2013 - Seby
RUTTUNAAMAUUTISET 2/13 ON ILMESTYNYT
07.06.2013 - Seby
Erikoisnäyttely 2013    © Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry.