Etusivu   Yhdistys   Ajankohtaista   Tapahtumakalenteri   Näyttelytulokset   Bulldoggi   RuttunaamaUutiset   Kasvattajat   Jalostusurokset   Tiedostot   Galleria   Linkit     
Jalostustiedustelut

Bulldogginpentuetta suunnittelevan Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen jäsenen kannattaa käyttää hyväkseen yhdistyksen jalostustoimikuntaa. Jalostustoimikunta kerää tietoa englanninbulldoggien kasvatustyön tueksi. Toimikunnalla on mm. käytössään bulldoggitietokanta, johon kerätään tietoa bulldoggien perinnöllisistä sairauksista ja terveysongelmista.

Pentuetta suunnittelema kasvattaja tekee jalostustoimikunnalle jalostustiedustelun, jolla selvitetään, millaisia mahdollisia riskejä (mm. mahdollisia linjoissa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia tai yhdistelmän korkea sisäsiitosaste) suunnitellun yhdistelmän käyttämiseen liittyy.

Jalostustoimikunta ei välttämättä voi suositella jotain tiettyä urosta tai uroksia kasvattajan nartulle, koska jalostustoimikunta ei tunne narttua yhtä hyvin kuin kasvattaja itse. Jalostustoimikunnan antaessa urossuosituksia, kyseiset suositukset eivät millään lailla velvoita uroksen omistajaa antamaan urosta kasvattajan käyttöön, eikä jalostustoimikunta toimi välittäjänä kasvattajan sopiessa urosten käytöstä.

Jalostustoimikunta toivookin, että kasvattajat mahdollisimman paljon itse etsisivät ja esittäisivät uroksia ja tekisivät selkeitä suunnitelmia ja listoja jalostuskoirien ominaisuuksista ja niistä tavoitteista joita he esimerkiksi juuri ”tällä” yhdistelmällä etsivät.

Jalostustoimikunta käsittelee tiedustelun ja vastaa siihen kirjallisesti. Vastaukseen liitetään yhdistelmän sukutaulu, laskelma yhdistelmän sisäsiitosasteesta ja sekä tiedossa olevista sairauksista. Lopullinen päätös yhdistelmän käytöstä on aina kasvattajan.

› Kasvattaja tekee jalostustiedustelun lähettämällä täytetyn ja allekirjoitetun jalostustiedustelulomakkeen Harri Reimari Karjalantie 43, 18600 Myllyoja

Huomioon otettavaa:

* Toimita tiedustelu ajoissa, mielellään vähintään 2 kk ennen nartun arvioitua juoksua.
* Sisäsiitoslaskelma perustuu kuuden sukupolven sukutaulutietoihin. Mikäli sukutaulutiedoissa on puutteita, jää laskelma näiltä osin tekemättä, ja annettu sisäsiitosaste jää todellista pienemmäksi.
* Sairaustietoja vastaanotetaan vain koirien kasvattajilta ja omistajilta.
Jalostustiedustelulomake PDF DOC

Bulldoggin historiaa
Rotumääritelmä
Minulleko bulldoggi?
Tietoja pennunostajalle
Terveystietoa
Hengitystietutkimus
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostustiedustelut
Kasvattajat

    © Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry.