Etusivu   Yhdistys   Ajankohtaista   Tapahtumakalenteri   Näyttelytulokset   Bulldoggi   RuttunaamaUutiset   Kasvattajat   Jalostusurokset   Tiedostot   Galleria   Linkit     
Jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Kennelliitto edellyttää, että jokaisella Suomessa kasvateltavalla rodulla on jalostuksen tavoiteohjelma. Sen tarkoitus on edistää rodun kasvatustyötä niin, että rotu säilyy mahdollisimman terveenä ja hyväluonteisena. Tavoiteohjelmassa selvitetään rodun historia ja käyttötarkoitus, selvitetään rodun kannan kokoa ja tilaa Suomessa tällä hetkellä sekä rodussa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja ongelmia. Tavoiteohjelmaan kirjataan myös toimenpiteet, joilla rodun rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys pyrkii edistämään rodun kasvatustyötä ohjelman tavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt englanninbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelman vuosille 2019-2020.

Englanninbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2019-2020 (PDF)

Bulldoggin historiaa
Rotumääritelmä
Minulleko bulldoggi?
Tietoja pennunostajalle
Terveystietoa
Hengitystietutkimus
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostustiedustelut
Kasvattajat

    © Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry.