Etusivu   Yhdistys   Ajankohtaista   Tapahtumakalenteri   Näyttelytulokset   Bulldoggi   RuttunaamaUutiset   Kasvattajat   Jalostusurokset   Tiedostot   Galleria   Linkit     
Cambridgen johtavan tutkijan BOAS luento Norjassa kesäkuussa
08.07.2019 - Seby

Kirurgi ja Cambridgen BOAS-tutkimusryhmän johtaja Jane Ladlow piti BOAS-aiheisen luennon. Osallistujia oli noin 80, ja tuhannet ovat tähän mennessä klikanneet alla olevaa luentotallennetta.

>>NKK BOAS luento

Kirjoittaja: Maria Kjeldaas Johannessen, Norjan kennelliiton terveys- ja rekisteröintiosaston eläinlääkäri

NKK järjesti keskiviikkona 12. heinäkuuta Oslossa BOAS-seminaarin, jossa luennoi kirurgi ja Cambridgen BOAS-tutkimusryhmän johtaja Jane Ladlow. Seminaari järjestettiin, koska NKK ja brakykefaalisten rotujen rotujärjestöt ymmärtävät, että tarvitaan lisää tietoa ja osaamista BOAS-oireyhtymästä ja siitä, miten tämä parhaiten otetaan huomioon jalostustyössä.

Seminaarin jälkeisenä päivänä Ladlow, NKK ja brakykefaalisten rotujen rotuyhdistykset tapasivat käsitelläkseen BOAS-oireyhtymään liittyviä käytännön jalostustoimenpiteitä. NKK ja kyseiset rotujärjestöt aikovat työskennellä asian parissa jatkossakin ja palaavat asiaan myöhemmin tiedottaakseen työkokouksesta ja työn edistymisestä.

BOAS-seminaari

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) on yleisnimitys hengitystieongelmille, jotka saattavat koskettaa brakykefaalisia koirarotuja (rodut, joilla on lyhyt ja leveä kallo ja kuono). Oireyhtymälle on tyypillistä ilman heikentynyt kulku ylähengitysteissä. Koirilla voi olla eri asteisia oireita lievästä kuorsaamisesta korostuneisiin hengitysongelmiin.

Jane Ladlow on kirurgi ja Cambridgen yliopiston BOAS-tutkimusryhmän johtaja, ja hänet kutsuttiin Norjaan luennoimaan BOAS-oireyhtymästä sekä antamaan neuvoja brakykefaalisten koirien jalostamisesta. Seminaari oli kaikille avoin, ja Agria-eläinvakuutus vastasi sen lähettämisestä suoratoistona. Seminaari on vastedes nähtävissä NKK:n Facebook-sivuilla.

Pääpaino kolmella rodulla

Jane Ladlow on tutkimuksessaan keskittynyt kolmeen eniten brakykefaaliseen rotuun: mopsi, englanninbulldoggi ja ranskanbulldoggi. Näitä rotuja on Englannissa myös lukumääräisesti eniten. Kun Ludlow viittaa tutkimukseensa, hän käsittelee näitä rotuja.

BOAS on hyvinvointiin merkittävästi vaikuttava ongelma siitä kärsiville koirille. Kaikkien koirien on voitava hengittää normaalisti ja elää normaalia elämää. Hengitysongelmien lisäksi BOAS-koirat saavat usein sekundaarisia vatsa- ja suolisto-ongelmia. Niiden voi myös olla vaikea syödä, nukkua, liikkua ja pitää itsensä viileänä jne. Oireita alkaa esiintyä yleensä 2–3 vuoden iässä (joskus myöhemmin), ja ne pahenevat vähitellen koiran elinaikana.

Cambridgen yliopisto tutkii BOAS-geenejä. Näyttää siltä, että BOAS-oireyhtymään liittyy eri roduilla eri geenejä. Joitakin tuloksia on jo saatu, ja tutkimuksen odotetaan valmistuvan muutaman vuoden kuluessa. Genetiikka ei ratkaise BOAS-ongelmaa, mutta tutkijat arvioivat, että geenit voivat selittää 35–40 prosenttia variaatioista. BOAS-oireyhtymän periytyvyys on noin 0,4, mikä on verrattain paljon. Sekä periytyvyys että hyvinvointiongelmat edellyttävät, että BOAS otetaan huomioon jalostuksessa.

BOAS-oireiden tunnistaminen on tärkeää

Ladlow pitää erittäin tärkeänä opettaa sekä yleisö, koirien omistajat että kasvattajat tunnistamaan BOAS-oireet. Cambridgen yliopiston BOAS-ryhmä on tutkimuksessaan todennut, että 60 prosenttia BOAS-oireista kärsivien koirien omistajista ei ymmärrä, että koiralla on ongelma.

Sekä omistajilla että joillakin eläinlääkäreillä on taipumus ohittaa osa taudinkuvasta ”rotutyypillisenä”, eivätkä he tunnista sitä sairauden merkiksi. Ei ole normaalia, että koira oksentaa ruokansa, hengittää koristen, ei pysty liikkumaan normaalisti, ylikuumenee normaalissa lämpötilassa tai kärsii unihäiriöistä (jatkuvasti hereillä, nukkuu seisaallaan, makaa pää koholla tai lelu suussaan voidakseen hengittää paremmin). Nämä ovat sairauden merkkejä. Jos kasvattajat eivät tunnista oireita eivätkä pentujen ostajat tiedä, mitä heidän olisi huomattava pentujen vanhemmista, on vaikeaa parantaa koirapopulaatiota.

Eri vaikeusasteiden erottaminen

Oireiden tunnistaminen ei riitä vaan on myös yleisesti pystyttävä mittaamaan niiden vaikeus. Ladlown ryhmän tutkijat ovat siksi kehittäneet BOAS-oireiden funktionaalisen luokittelujärjestelmän. Siinä otetaan huomioon eri rotujen erilaiset ominaisuudet. Bulldoggeilla on siten oma järjestelmänsä ja mopseilla omansa.

Luokittelu perustuu hengitysteiden kuunteluun stetoskoopilla sekä ennen rasitusta/stressiä että sen jälkeen. Koira luokitellaan tutkimuksen yhteydessä vakavimpien oireiden perusteella. Niitä esiintyy yleensä stressitestin (3 minuutin juoksu) jälkeen. On todettu, että koulutuksen saaneet eläinlääkärit luokittelevat eläimet hyvin samalla tavalla.

On myös tärkeää, että sekä kasvattajat että eläinlääkärit ovat tietoisia siitä, että luokitus tehdään portaittain (0, 1, 2, 3), kun taas sairauden vaikeusaste on oikeastaan liukuva. Tämä tarkoittaa sitä, että jos koira on portaiden 1 ja 2 (tai kenties 0 ja 1) välimaastossa, kahden mittauksen välillä voi olla hieman vaihtelua. Tämä on hyväksyttävä, eikä siihen pidä takertua. Toisaalta hyvä 0 ja 3 eivät vaihtele mittausten välillä.

Englannin kennelliitto (The Kennel Club) on ottanut BOAS-luokitusjärjestelmän käyttöön klubin tietokannoissa. Rekisteröinnin käyttöönottoa ovat ajaneet sekä rotukerhot, tutkijat että kennelliitto. Myös hankkeeseen osallistuvat eläinlääkärit ovat tyytyväisiä.

Jalostamalla terveempään populaatioon

Mainittujen brakykefaalisten koirarotujen kanssa tekemässään työssä Ladlow on nähnyt monta yksilöä, jotka ovat rotunsa erinomaisia edustajia. Hän katsoo siksi, että tulevina vuosina voidaan jalostaa yhä terveempiä koiria valitsemalla oikeat jalostuseläimet. Ladlow toteaa muun muassa, että englanninbulldoggien BOAS-tilanne on Englannissa parantunut merkittävästi viimeksi kuluneiden 10–15 vuoden aikana, ja että muutos on saavutettu käyttämällä hyviä jalostuseläimiä.

Tutkijaryhmä on laatinut suosituksia, joissa lähtökohdaksi otetaan funktionaalinen BOAS-luokitus. Suosituksena on, että luokan 3 alapuolelle jäävät eläimet suljetaan jalostuksen ulkopuolelle. Luokkiin 1 tai 2 kuuluvia eläimiä ei pidä ottaa pois jalostuksesta, koska se vähentää rotujen geneettistä variaatiota liiaksi. Jos luokan 2 koiraa käytetään jalostuksessa, se on yhdistettävä luokan 0 tai 1 koiraan.

On kuitenkin tärkeää huomata, että myös jalostettaessa BOAS-luokan 0 tai 1 koiria jälkeläisten luokitus voi olla 3. Todennäköisyys on kuitenkin merkittävästi alempi kuin käytettäessä jalostuseläiminä luokan 3 koiria.

Muutaman sukupolven kuluttua rotupopulaation tilanne voi olla toisenlainen. Toivon mukaan silloin luokkien 0 ja 1 koiria on niin paljon, että jalostussuositusten tarkistaminen on luonnollista.

BOAS-riskitekijät

Jos koiralla ei ole virallista BOAS-luokitusta, on olemassa muita tapoja arvioida koira. Toisin kuin monet luulevat, yksilön kuonon pituus ei ole suurin BOAS-riskitekijä. On pikemminkin todistettu, että kapea niskanympärys ja avoimet sieraimet liittyvät alhaiseen BOAS-riskiin. Sama koskee hieman pitempiä ja kapeampia kalloja.

Itse kuonoa pitemmälle ulottuva kuonopoimu lisää BOAS-riskiä. Mopseilla suuri silmien väli on riskitekijä. Kasvattajat voivat ja heidän pitääkin oppia kuuntelemaan omien koiriensa hengitysääniä ja arvioimaan niitä. Koiran kokonaisarviointi perustuu anatomisiin ominaisuuksiin, hengitysääniin, kykyyn liikkua, syödä ja nukkua normaalisti sekä kykyyn säilyttää normaali ruumiinlämpö.

Ladlown toivomus eläinlääkäreillle

Ladlow toivoo myös, että eläinlääkärit tulevat kasvattajia vastaan tiedolla ja yhteistyöhalulla mutta rohkenevat samanaikaisesti puhua koirien ongelmista.

BOAS-leikkausten raportointia kennelliittojen rekistereissä Ladlow pitää erittäin keskeisenä, koska se antaa mahdollisuuden pysyä selvillä siitä, mitkä koirat on leikattu. Ei ole asianmukaista leikata koiraa ENNEN kliinisten oireiden esiintymistä. Jos koiralle ei ole annettu mahdollisuutta kehittyä normaalisti, on vaikea sanoa, mitkä koirat tarvitsevat leikkausta ja mitkä eivät, ja tällöin vaikeutetaan parhaiden jalostuseläinten valintaa.

Lisäksi Norsk Mops Klubb ja Norsk Bulldog Klub aloittavat syksyllä yhteistyössä NKK:n kanssa BOAS-projektin Norjassa. Eläinlääkärikoulutus alkaa 29.8 ja mm. Jane Landlow itse toimii kouluttajana.Tarkoitus on syksyllä kouluttaa 15-20 eläinlääkäriä, jatkossa lisää. BOAS-tulokset rekisteröidään Dogwebbiin, Norjan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.
17.01.2022 - Seby Hallitus
UUDISTAMME NETTISIVUJAMME KEVÄÄN 2022 AIKANA
03.09.2021 - Seby
Uusi Koronaan liittyvä ohjeistus!!
27.08.2021 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2021 aikataulukirje
06.06.2021 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2021
06.04.2021 - Seby Hallitus
Suomen englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry:n sääntömääräinen vuosikokous 11.4.2021
15.12.2020 - Seby
Tiedote jäsenistölle - PEVISA -ohjelmaan kuuden kuukauden siirtymäaika
12.11.2020 - Seby
RuttunaamaUutiset 2019 Rotujärjestölehtikilpailun voittaja
16.10.2020 - Seby
Tiedote jäsenistölle - Jalostukseen käytettäville englanninbulldoggeille useita uusia terveystarkastuksia vuoden 2021 alusta
06.09.2020 - Seby Hallitus
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n lausunto Ruokaviraston 2.9.2020 julkaisemaan raporttiin
04.08.2020 - Seby
Tule mukaan tukemaan Suomen parasta bulldoggien erikoisnäyttelyä!
13.07.2020 - Seby
Tiedote Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen erikoisnäyttelystä
07.07.2020 - Seby
Vastine Aamulehden juttuun lyhytkuonoisista roduista
04.06.2020 - Seby
Tiedote Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen erikoisnäyttelystä
03.06.2020 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n lausunto lyhytkuonoisten rotujen rekisteröinnistä Alankomaissa
12.05.2020 - Seby
Hengitystieprojekti jatkuu Mimma Aromaan johdolla
06.05.2020 - Seby
Tiedotus koskien Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen virallista Erikoisnäyttelyä 15.8.2020.
20.02.2020 - Seby
Vuoden 2019 Voitokkain bulldoggi
27.12.2019 - Seby
Vuoden voitokkain 2019
19.10.2019 - Seby
Jane Ladlow tulee Suomeen!
25.08.2019 - Seby
Terveysdiplomi valmis!
23.08.2019 - Seby
Erikoisnäyttelyn aikataulu
23.08.2019 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2019
  08.07.2019 - Seby
  Cambridgen johtavan tutkijan BOAS luento Norjassa kesäkuussa
08.07.2019 - Seby
Ensimmäiset terveysdiplomit myönnetty
23.05.2019 - Seby
Selvitettävä tarkemmin ennen johtopäätöksiä
03.05.2019 - Seby
Nyt lueskelemaan blogia.
14.04.2019 - Seby
Virallinen kävelytesti 4.5.2019
04.04.2019 - Seby
Ylimääräinen yleiskokous
31.03.2019 - Seby
Virallisia kävelytestejä keväällä 2019
03.03.2019 - Seby
Vuoden voitokkain bulldoggi 2018
01.03.2019 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous Helsingissä maaliskuussa
07.01.2019 - Seby
Vuoden voitokkain bulldoggi 2018
10.12.2018 - Seby
Jalostuksen tavoiteohjelma voimassa vuosina 2019-2020
22.11.2018 - Seby
Terveyden eteen tehdään töitä
27.09.2018 - Seby
Englanninbulldoggien hengitysteidentutkimusprojektiin lisää klinikoita
18.09.2018 - Seby
Lyhytkuonoisten rotujen omistajille tarkoitetun luennon ilmoittautuminen alkanut
16.09.2018 - Seby
Bulldoggit ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa.
31.08.2018 - Seby
Bullipäivä sunnuntaina 16.9.
29.08.2018 - Seby
Erikoisnäyttelyn tulokset
16.08.2018 - Seby
2018 Erikoisnäyttelyn aikataulukirje on julkaistu
28.04.2018 - Seby
NORD-näyttelyn pisteet
17.04.2018 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen pääerikoisnäyttely 2018
25.03.2018 - Seby
Vuoden 2017 voitokkain bulldoggi
08.03.2018 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous Helsingissä maaliskuussa
04.02.2018 - Seby
Bullipäivä Nokialla
27.01.2018 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen hallitus esittää englanninbulldoggille PEVISA-ohjelmaa
25.08.2017 - Seby
Pääerikoisnäyttelyssä 2017 suora tulospalvelu
15.08.2017 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2017 aikataulukirje
06.04.2017 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen pääerikoisnäyttely 2017
22.03.2017 - Seby
Vuoden Voitokkaimmat bulldoggit 2016
06.01.2017 - Seby
Vuoden voitokkain 2016
14.10.2016 - Seby
Kasvattajapäivä Nokialla 19. marraskuuta
02.10.2016 - Seby
Lausunto kävelytestiohjeista
20.09.2016 - Seby
Kävelytestin lausuntopyyntö
01.09.2016 - Seby
Erikoisnäyttely 2016
24.08.2016 - Seby
ROP-kotikoira, Erikoisnäyttely
14.08.2016 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2016
04.05.2016 - Helsingin seudun alajaosto
Match Show 18.5.2016
02.03.2016 - Seby
Finska Bulldoggsföreningen rf:s specialutställning 2016
28.02.2016 - Seby
Vuoden 2015 voitokkaimmat bulldoggit
04.02.2016 - Seby
Yhdistyksen vuosikokous 13.3.2016
27.12.2015 - Seby
Vuoden voitokkain 2015
10.11.2015 - Seby
KASVATTAJAPÄIVÄT ESPOON PIRTTIMÄESSÄ 12.12.2015
04.11.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyt arvostelut
04.11.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyn 2015 tulokset
20.08.2015 - Seby
Erikoisnäyttelyn aikataulu
31.05.2015 - Seby
Kennelliitto on hyväksynyt Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen rotujärjestöksi
15.03.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n virallinen pääerikoisnäyttely 2015
03.03.2015 - Seby
Muistahan maksaa jäsenmaksusi!
01.03.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuosikokouksessa julkistettiin vuoden 2014 voitokkain englanninbulldoggit. Voittajat tullaan esittelemään yhdistyksen lehdessä. Onnea kaikille voitokkaille!
24.02.2015 - Seby
SEBYn vuosikokouksessa päätettyä
14.02.2015 - Seby
Englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2015-2016
14.02.2015 - Seby
Esitys englanninbulldoggin jalostuksen tavoiteohjelmaksi rotujärjestön hyväksyttäväksi
05.02.2015 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry:n sääntömääräinen vuosikokous
28.01.2015 - Seby
Englanninbulldoggien terveystutkimukseen liitettiin iho- ja korvasairauksien tutkimus
22.01.2015 - Seby
Englanninbulldoggien terveystutkimukseen ilmoittautunut 50 koiraa
07.01.2015 -
Ilmoittautuminen englanninbulldoggien terveystutkimukseen alkaa
07.01.2015 -
Vuoden voitokkain 2014
14.10.2014 - Seby
KASVATTAJAPÄIVÄT TAMPEREELLA 2.11.2014
21.09.2014 - Seby
Englanninbuldoggien terveystalkoot ovat alkaneet
06.08.2014 - Seby
SEBY ry:n erikoisnäyttelyn 2014 aikataulukirje
16.06.2014 - Seby
Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n Virallinen pääerikoisnäyttely 2014
30.03.2014 - Seby
SEBY:n vuosikokous takana ja uusi hallitus valittu
24.01.2014 - Seby
Vuoden 2013 voitokkain bulldoggi kilpailun tulokset on julkaistu.
24.01.2014 - Seby
HUOM!! AJOJÄRJESTELYMUUTOKSIA! Kasvattajapäivät 25.01.2014
27.12.2013 - Seby
Vuoden 2013 voitokkain -kilpailu
15.08.2013 - Seby
Erikoisnäyttelyn 24.8.2013 aikataulut on julkaistu
15.08.2013 - Seby
Englanninbulldoggien terveyskysely
15.08.2013 - Seby
Vuoden 2011 voitokkain kilpailun tulokset julkaistu
20.07.2013 - Seby
Erikoisnäyttelyn viimeinen ilmoittautumispäivä lähenee!
14.07.2013 - Seby
RUTTUNAAMAUUTISET 2/13 ON ILMESTYNYT
07.06.2013 - Seby
Erikoisnäyttely 2013    © Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry.